Opinie o Nas


» przeczytaj wszystkie opinie

Regulamin Furgony

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„FURGONY”

 §1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Organizator– 4 BIRDS SZYMON KURZAK z siedzibą w Bieruniu, ul. Korfantego 42, 43 – 155 Bieruń, NIP: 6462735377, REGON: 369911566, adres email: sklep.furgo@gmail.com, telefon: 695 491 508,
  2. Furgony – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym, dalej zwane „Punktami”,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego „Furgony”,
  4. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz osoba, która wyraziła zgodę na udział w Programie w inny sposób,
  5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://furgo.pl/,
  6. Program – program lojalnościowy „Furgony”,
  7. Produkty – produkty dostępne w Sklepie internetowym,
  8. Formularz kontaktowy – udostępniony w Sklepie internetowym formularz służący m.in. Uczestnikom do kontaktu z Organizatorem,
  9. Panel klienta – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 31 sierpnia 2021 roku i trwa do odwołania.
 3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Zasady udziału w programie lojalnościowym „Furgony”

 1. Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych
  w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie „Furgony” prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.
 2. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

§3. Punkty

 1. Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.
 2. Za każde wydane 5 zł Uczestnik otrzymuje 10 Punktów o łącznej wartości 15 groszy.
 3. Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.
 4. Uzyskane Punkty tracą ważność po 365 dniach.
 5. Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych, oraz telefonicznie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.
 7. Punkty są przydzielane uczestnikom po zmianie statusu zamówienia na "zrealizowane".

§4. Wykorzystywanie Punktów

 1. Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na Produkty, po uzyskaniu odpowiedniej ich ilości, zgodnie z przeliczeniem, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik może również skontaktować się z Organizatorem za pomocą kontaktowego adresu e – mail: sklep.furgo@gmail.com w celu dokonania wymiany Punktów na kody rabatowe, do wykorzystania w Sklepie internetowym. Organizator w odpowiedzi prześle Uczestnikowi unikalny kod rabatowy. W trakcie zakupów z wykorzystaniem Sklepu internetowego, w momencie składania zamówienia, Uczestnik może w zakładce koszyk wpisać kod rabatowy otrzymany od Organizatora, który pomniejszy wartość zamówienia o odpowiadającą kodowi rabatowemu kwotę po przeliczeniu Punktów, zgodnie z §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Maksymalna ilość punktów jaką można wymienić na produkty jednorazowo to 4000.
 4. W przypadku dokonania skutecznego i zgodnego z prawem zwrotu Produktu nabytego w Sklepie internetowym za Punkty, wykorzystane Punkty zostaną zwrócone na konta klienta zwracającego Produkt.
 5. W przypadku zwrotu Produktów nabytych w Sklepie internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, udzielony i wykorzystany rabat zostanie zwrócony Uczestnikowi zwracającemu towar. W takiej sytuacji Organizator przekaże Uczestnikowi unikalny kod rabatowy o wartości zwróconego Produktu, zgodnej z wartością Produktu z dnia jego nabycia.

 

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik może zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: sklep.furgo@gmail.com, lub pisemnie na adres: 4 BIRDS SZYMON KURZAK, ul. Korfantego 42, 43-155 Bieruń.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, adres email, jak również opis dostrzeżonej nieprawidłowości lub uzasadnienie zgłoszenia reklamacyjnego, a także preferowaną formę kontaktu w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia przez Organizatora (email albo pisemnie).
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Organizatora.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość email albo w inny wskazany zgodnie z ust. 2 powyżej sposób.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2021 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium